Fabricaciò de Pinsos

Marca Registrada

Marca registrada

Fabricació de pinsos

Tots els pinsos es fabriquen amb marca pròpia  registrada  AT  complint amb tots els requisits que exigeix la fabricació de pinsos i pinsos medicamentosos.

Autoritzacions de les que disposem:

Generalitat de Catalunya :  Autorització per a la fabricació i distribució de pinsos i pinsos medicamentosos.

                                       Autorització de l'establiment: æESP08100179

                                                 REIC : 080176413

                                                 RIAC :  08/40287

Entitats privades :          Certificació de traçabilitat

                                       Bioseguretat i higiene de pinsos

 

La cadena alimentària

Avui dia la cadena alimentària comença amb la producció de matèries primeres per l'alimentació animal, seguint amb la facricació de pinsos i continuant amb la producció agrícola i ramadera. Totes elles activitats amb un objectiu comú: proveïr la cadenta alimenària d'aliments segurs. Això fa que l'activitat de la cooperativa com la dels seus socis està emmarcada en la legislació alimentària amb tots els control que això suposo avui dia.