PINSOS PER A TOTES LES ESPECIES

Conscients que el pinso és la partida que més suma en els costos de producció en totes les explotacions ramaderes, des de la cooperativa oferim als socis productes nobles, elaborats amb primeres matèries de qualitat per aconseguir la màxima rendibilitat.

Porcí.- Pinsos per a totes les fases de producció, fabricats en farina i formulats amb un nivell de proteïna d’acord la normativa del DAAM, aconseguint una reducció del nitrogen excretat  d’un 18 % sobre els valors estandard si s’administra adeqüadament segons l’edat dels animals.
Boví carn.- Per a totes les fases productives del vedell, tant per dieta única (amb palla), com a complementari amb altre tipus de farratge.
Boví de llet.- Pinsos amb fòrmules personalitzades per a cada explotació, en funció del tipus de farratge disponible i el nivell de producció.
Altres pinsos.-Totes les espècies.

.També pinsos a la carta i barreges simplesEns adaptem a les necessitats de cada explotació.