ACTIVITATS FORMATIVES


En un món canviant com el que vivim és del tot necessari posar-se al dia, d'aquí que a la cooperativa  en el curs de l'any es procura dur a  terme activitats formatives. Algunes de caracter obligatori  pels titulars de les explotacions, d'altres sense  ser obligatòries ajuden a posar-se al dia en temes que ens són propers o bé simplement veure  gent del sector com treballa en altres indrets. Tots sabem que "cada terra fa sa guerra" però dels altres també es pot aprendre.

La globalització dels mercats i la mateixa evolució de la vida la fa canviant i el que era una forma de viure i de fer les coses ahir, avui ja no és possible i se'ns obliga a adaptar-nos a noves maneres de treballar, a buscar noves alternatives, a saber satisfer els mercats o sencillament a complir amb noves normes.


Des de l'àrea d'assessorament també demanem que els socis facin la seva aportació manisfestant quines són les seves necesssitats en aquest àmbit.