ESPAI RESERVAT ALS SOCIS DE LA COOPERATIVA

Zona privada

Per mitjà d'aquesta pàgina s'obra un nou canal de comunicació entre els socis i la cooperativa. Des d'aquí podeu consultar els vostres documents i registres que prèviament hem elaborat. Per poder-hi tenir accés caldrà disposar d'una clau d'accés que ens haureu demanat. Recordem que aquesta és una consulta totalment privada i tan sols es podran consulta els documents de la vostra explotació.

S'inicia el servei en període de proves per veure'n l'eficàcia. Els primers documents que es penjaràn seràn els llibres de registre de bovins, registres de traçabilitat i dejeccions ramaderes dels socis que  utilitzin aquests serveis. També tenim previst de penjar-hi la DUN una vegada estigui validada per l'Administració.

Amb ànim d'agilitzar en tot moment el tràmit d'informació i disponibilitat de registres a la vostre explotació neix aquest espai i esperem que us sigui útil per la vostre gestió. Per més informació contacteu amb nosaltres!

Cada cosa al seu lloc

La justificació d'aquest servei és que les coses estiguin al seu lloc. És freqüent que en les explotacions, especialment les ramaderes, tinguin necessitat de disposar de tota la documentació de controls i registres a la propia finca, ja sigui per auditories internes, inspeccions o bé pel control d'un mateix; massa sovint els papers són al gestor o bé a l'entitat que ne'm encarregat la gestió. És per això que posem a disposició dels socis una nova eina, que des de casa i disposant d'un ordinador i una conexió a internet, la documentació també serà a casa vostre just el mateix moment que en disposem a la cooperativa.