Subministrament de productes

per la ramaderia

Subministrament de productes

agricultura

Bon servei i de proximitat als

nostres ramaders

ALTRES PRODUCTES

Una activitat complementària a la fabricació de pinsos és el subministrament de productes per la ramaderia i agricultura. Un servei que  té per objectiu abastir a les explotacions dels productes bàsics per la seva activitat, donant un bon servei i de proximitat als nostres ramaders.