Subministraments

PINSOS I PRODUCTES PER A LA RAMADERIA I AGRICULTURA

'La proximitat ens ha de fer àgils i eficients'

A més de tots els serveis que oferim als socis, el subministrament de pinsos i altres productes per a la ramaderia i agricultura suposen el motor econòmic principal de l'entitat , essent un punt de proximitat per l'abastiment de les explotacions associades.

Qualitat de producte

Matèries nobles i controlades.

Amb tots els anys d'història de la cooperativa sempre s'ha procurat primar la qualitat dels nostres productes. Ara  els temps ens estan donant la raó. Cada dia el mercat dels productes alimentaris és més exigent i controlat, d'aquí la importància de treballar amb productes nobles i de qualitat.

Controls de fàbrica

Tots els pinsos de la cooperativa s'elaboren a la nostra fàbrica amb marca pròpia, utilitzant matèries nobles i passant els controls de qualitat que es requereixen , aplicant les bones pràctiques d'elaboració de pinso : Traçabilitat, higiene, control de contaminacions, etiquetatge , emmagatzematge i transport. Tot això per fer arribar a les explotacions un producte fresc i amb òptimes condicions.

Pel control de qualitat comptem amb col·laboracions externes com : Qualimat, Adiveter, Asfac i Calitax.