ÀREA PER A LES COL·LABORACIONS I ALTRES TEMES

Des de una òptica social

La Cooperativa desenvolupa també una tasca social col·laborant amb altres entitats, associacions o be amb l'administració.

Sovint defensar els interessos dels associats passa per integrar-se en projectes diversos, iniciatives o activitats que d'alguna manera afectan els interessos del sector.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

El primer compromís de la cooperativa és amb els socis, no pot ser d'altra manera. Però precisament defensat aquests interessos, individuals o cel.lectius és necessari obrir-se a tot l'entorn en temes que d'alguna manera ens son propers.