AGRÀRIA de TORELLÓ

LA COOPERATIVA

Cooperativa agrària amb seu a Torelló (Barcelona) creada des del seu origen per oferir als seus associats els productes i serveis que demana la seva activitat . 
Integrada per 180 socis actius, majoritàriament ramaders de porcí i boví de la comarca d’Osona. Els socis també desenvolupen l’activitat agrària associada a l’activitat ramadera .
L’Agrària  es destaca per la seva voluntat de diàleg i transparència, arrelament al territori i s’aboca a resoldre les necessitats de les explotacions associades.
En el temps canviant i difícil observat en els darrers anys pel  sector, tant  en  l’aspecte econòmic com el  normatiu, posar productes agraris i ramaders  al mercat s’ha fet més feixuc. La cooperativa ha pres el compromís de col·laborar amb el soci per fer la tasca  més fàcil. En la mesura que ens toca, col·laborem en trobar noves alternatives per fer viables les explotacions, sense oblidar lògicament l’activitat principal de fabricació i distribució de pinsos i el subministrament de productes agrícoles. 
Estem compromesos amb la sostenibilitat de les explotacions, tenint cura del medi sense perdre competitivitat. Això passa per una correcta gestió dels residus i  en definitiva l’aplicació de les bones practiques agrícoles i ramaderes en general; en aquest sentit des de la cooperativa prenem el paper de  fer de pont entre els ramaders-agricultors i el Departament d’Agricultura, tant pel que fa al desplegament de les noves normatives com per la gestió d’ajuts, els quals actuen en el manteniment del nivell de renda de les explotacions. 
En definitiva i per resumir, la raó de ser de la cooperativa es pot definir com una eina al servei dels seus socis. 
 

La Cooperativa, una eina al serveis dels socis.
Posem a disposició dels socis una sèrie de serveis que poden  ajudar a millorar les explotacions; utilitza'ls i entre tots farem més gran  l'entitat  en benefici teu. Disposem d'un equip humà amb pre-disposició i amb voluntat de millora dia a dia.
 
En temps dificils, junts farem més feina.
Moltes són les iniciatives que tractades en grup, compartint serveis, maquinària o comercialització dels nostres productes poden ser o no viables.
 
Treballar la terra sempre ha estat una tasca dura, primitiva i subeditada a la climatologia;  fem-la dinàmica, apassionant i si és possible rendible. Això passa per fer les coses ben fetes:  bona gestió de l'adobat, tria de llavors, correcta rotació de conreus i aplicació de  bones pràctiques agrícoles.
 
El Consell Rector
 
President          Joan Tort Serra   - Orís
 
Vicepresident  Ramon Molist Molist    - St.Martí
 
Secretari          Joan Rifà Culí       - Masies de Voltregà
 
Vocals
 
 Josep Llach Casals           - Torelló
 Ramon Viñeta Freixanet   - Torelló
 Xavier Coromina Adam    -  Torelló
 Jordi Saus Molist                -  Orís
 
Interventors
 
Josep Jufre Viñas                    - Sant Martí Sescorts
Jaume Berengueres Viñas    - St. Vicenç Torelló
 

 

Fes-te soci

Aprofitem les avantatges de treballar en grup. Els nostres interessos són els teus interessos.

Quants més millor